Restaurant Le Bistrot

Disseny d’elements corporatius com els mantells individuals per les taules, targetes i sessió fotogràfica d’aquest restaurant que ofereix gastronomia mediterrània amb una alñta dosi de qualitat i creativitat.

Any: 2014