Fundació Pasqual Maragall

La Fundació Pasqual Maragall per a la recerca contra l’Alzheimer va néixer l’abril de 2008, fruit del compromís públic de Pasqual Maragall, exalcalde de Barcelona i president de la Generalitat de Catalunya, després de ser diagnosticat d’Alzheimer.

Sömi Studio s’encarrega de la comunicació gràfica des del 2013, realitzant memòries anuals, campanyes, i catàlegs com els de “Herencias y Legados”.

Any: 2017