Folletó corporatiu

Disseny i maquetació de folletó corporatiu per promoció de l'empresa. Client: Sprint Copy, Barcelona.

Sömi Graphic Studio. All rights reserved. Copyright 2015