Folletons

Disseny i maquetació de 12 desplegables per la col.lecció de novetats. Client: Proglobal, Portugal.

Sömi Graphic Studio. All rights reserved. Copyright 2015